coste de llamada

El precio máximo por minuto de este servicio es de 41 céntimos desde la red fija y 77 céntimos desde la red móvil, impuestos icluidos.

Cerrar
902 64 64 28 Contacto

Aviso legal
LEGE TESTUA

Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, jakinarazi behar dizugu emandako datu pertsonalak, enpresa hau jabe den fitxategi batean sartuko direla, aukeraturiko bidai-txartelaren erosketari dagozkion kudeaketak burutu ahal izateko. Halaber, jakinarazi behar dizugu erosketaren ondorioz emandako datuak PISTAn (MOVELIA) gordeko direla, eta, horrez gain, bidaiarien garraioaz arduratzen diren linea erregularren emakidak dituzten konpainien sistemetara bideratuko dira. PISTA (MOVELIA) zein linea erregularren emakidak dituzten konpainiak, datu horien konfidentzialtasunaz arduratuko dira, legeak eskatzen dituen terminoetan, bakoitzaren pribatutasun politika berezien arabera.


Asteriskoa daramaten eremuak ezinbestean bete behar dira, eta hori horrela egiten ez bada, ezinezkoa izango da aukeraturiko erosketa kudeatzea.


Datuak bidaltzean onartu egiten da eta baimena ematen da horiek tratatzeko. Datuak, Datuen Babeserako Erregistro Orokorrean behar bezala inskribaturiko fitxategi batean sartuko dira.


Emandako datuak erabiltzailearenak direla ulertuko dugu, eta egiazkoak direla, eta MOVELIAk eskubidea izango du datu faltsuak eman dituen erabiltzaile oro erregistraturiko zerbitzuetatik kanpo uzteko, Zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzen kalterik gabe. Erabiltzailea izango da emandako datu pertsonaletan gertaturiko edozein aldaketa MOVELIAri jakinaraztearen arduraduna.


Zure datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko, baliogabetzeko eta haien aurka agertzeko eskubidea erabili ahal izango da, indarrean dagoen araudian xedatutakoa betez, honako bide hauetako baten bitartez: mezu bat bidaliz gure helbide elektronikora info@movelia.es; edo posta helbidera idatziz: MOVELIA TECNOLOGÍAS, S.L. (MOVELIA), Calle Orense, 20, 1º, Oficina 13B, 28020, Madrid. Bi kasuetan, zure NAN-aren edo zure nortasuna egiaztatzeko aukera emango duen eta zuzenbidean erabilgarri den beste agiri baliokideren baten fotokopia erantsi beharko da.
 2012 (c) Movelia Tecnologías, S.L. | Calle Santa Leonor, 65 (Avalon parque empresarial, Edificio A) 28037 Madrid | Teléfono: 902 64 64 28 | info@movelia.es | C.I.F: B-83038539